Eğitim Talep Formu

Genel Bilgiler
NEUROBİO tarafına, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak kişisel verilerimi, veri sorumlusu sıfatıyla NEUROBİO veya yetkilendirdiği veri işleyenler tarafına paylaştığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.